Czech English

Zástupci kopřivnické TATRA TRUCKS ocenili Hanse Ledwinku in memoriam

Zástupci kopřivnické TATRA TRUCKS ocenili Hanse Ledwinku in memoriam

03. 09. 2019

V pátek 30. srpna 2019 navštívil kopřivnickou automobilku TATRA TRUCKS syn legendárního konstruktéra Hanse Ledwinky, Erich Ledwinka společně s vnukem slavného projektanta Hansem Ledwinkou ml. Při této příležitosti vedení společnosti TATRA TRUCKS předalo vzácné návštěvě vyznamenání „Zasloužilý Tatrovák“, které Hansi Ledwinkovi udělilo in memoriam.