Czech English

Pandury AČR bude servisovat český podnik TATRA DEFENCE VEHICLE

Pandury AČR bude servisovat český podnik TATRA DEFENCE VEHICLE

02. 05. 2017

Společnost TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) ze skupiny CZECHOSLOVAK GROUP po několikaměsíčním náročném vyjednávání uzavřela s Ministerstvem obrany ČR servisní smlouvu na kolové obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty Pandur II. Nová servisní smlouva přinese armádě podstatné zlepšení servisních služeb po stránce rychlosti i ceny.