Czech English

Kovosvit MAS Machine Tools omezil výrobu, slévárna funguje naplno

Kovosvit MAS Machine Tools omezil výrobu, slévárna funguje naplno

24. 03. 2020

Přestože Kovosvit MAS dokázal sérií opatření zajistit provoz i po nástupu pandemie koronaviru, rozhodl se management této strojírenské firmy od pondělí omezit výrobu. Důvodem je kromě snahy zabezpečit zdraví svých zaměstnanců také prudké ochlazení poptávky, jež souvisí s obrovským propadem průmyslové výroby v této situaci. Nově přijatá opatření jsou takového charakteru, aby umožnila opětovné rychlé rozjetí výrovy. Kovosvit MAS Machine Tools se v této chvíli ve výrobě soustředí pouze na dokončení nasmlouvané a kontrahované produkce, slévárna Kovosvit MAS Foundry zatím funguje bez omezení.